تاریخ : سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰ 20 ربيع أول 1443 Tuesday, 26 October , 2021

بروکراسی

15می
بازآفرینی شهری اردستان در پیج و خم بروکراسی اداری گرفتار شده است
گزارش:

بازآفرینی شهری اردستان در پیج و خم بروکراسی اداری گرفتار شده است

بازآفرینی موضوعی که هنوز در شهرها و نواحی اردستان به صورت جدی به آن پرداخته نشده است در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار شده است.