تاریخ : شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱ 20 شوال 1443 Saturday, 21 May , 2022

تعزیرات کومتی

07اکتبر
رسیدگی به ۹۰ درصد پرونده های تعزیراتی در استان اصفهان

رسیدگی به ۹۰ درصد پرونده های تعزیراتی در استان اصفهان

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: بیش از ۹۰ درصد از پرونده های تعزیراتی در استان اصفهان رسیدگی شده است.