تاریخ : دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ 24 ربيع ثاني 1443 Monday, 29 November , 2021

نیم درصد شهرداری ها

13نوامبر
شهرداری های اردستان برای عدم پرداخت نیم درصد حق کتابخانه ها رقابت می کنند!
رئیس اداره کتابخانه های عمومی اردستان:

شهرداری های اردستان برای عدم پرداخت نیم درصد حق کتابخانه ها رقابت می کنند!

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی اردستان گفت: نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی اردستان از بودجه شهرداری ها به کندی واریز می شود و شهرداری ها برای عدم پرداخت با هم رقابت می کنند.

21ژانویه
شهرداری‌های اردستان از پرداخت حق نیم درصد کتابخانه‌ها طفره می‌روند
رئیس کتابخانه های عمومی اردستان:

شهرداری‌های اردستان از پرداخت حق نیم درصد کتابخانه‌ها طفره می‌روند

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی اردستان گفت: یکی از چالش‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی اردستان پرداخت نشدن به هنگام و کامل سهم کتابخانه‌ها از درآمد شهرداری‌ها است.

13نوامبر
نیم درصد سهم کتابخانه های اردستان از بودجه شهرداری واریز نشده است

نیم درصد سهم کتابخانه های اردستان از بودجه شهرداری واریز نشده است

رئیس کتابخانه های عمومی اردستان با بیان اینکه عمده مشکلات کتابخانه های اردستان مالی است، تصریح کرد: در سالهای گذشته هیچگونه واریزی از نیم درصد حق کتابخانه ها توسط شهرداری‌ها نداشتیم.