تاریخ : پنج شنبه, ۲۰ مرداد , ۱۴۰۱ 14 محرم 1444 Thursday, 11 August , 2022

پیام نور

24ژانویه
وضعیت آموزش عالی در “اردستان” مناسب نیست
رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان اردستان:

وضعیت آموزش عالی در “اردستان” مناسب نیست

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان اردستان ضمن اشاره به ایجاد مجمع خیران پیام نور در این شهرستان گفت: وضعیت آموزش عالی در اردستان مناسب نیست.

28آوریل
آثار شهید مطهری مبنای فکری جمهوری اسلامی است

آثار شهید مطهری مبنای فکری جمهوری اسلامی است

رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان گفت: آثار شهید مطهری مبنای فکری جمهوری اسلامی است به نوعی که طبق بیانات حضرت امام خمینی (ره) آثار و کتابهای ایشان بدون استثنا قابل استفاده و معتبر است.

05نوامبر
ایستادگی و مقاومت دو راه به افول کشاندن آمریکاست

ایستادگی و مقاومت دو راه به افول کشاندن آمریکاست

رئیس دانشگاه پیام نور اردستان گفت: آمریکایی ها هیچ گاه امتیازی را به ما نداده اند و نخواهند داد و ما هیچ راهی جزء مقاومت و ایستادگی به همراه بصیرت و تلاش برای خودکفایی و روی پای خود ایستادن نداریم تا شاهد افول آنها باشیم.

02نوامبر
مرکزنوآوری، رشد و خلاقیت اردستان ۷ هسته علمی را تشکیل داده است

مرکزنوآوری، رشد و خلاقیت اردستان ۷ هسته علمی را تشکیل داده است

رئیس دانشگاه پیام نور اردستان گفت: طبق قراردادی که با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بسته شد در حال حاضر هفت هسته علمی اردستان به شکل فعال از مرحله نوآوری عبور کرده اند.