تاریخ : دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ 18 رجب 1442 Monday, 1 March , 2021

گوش شنوا

10ژانویه
سالمندی؛ زنگ خطری که اردستان گوش شنوایی برای آن نیست
گزارش:

سالمندی؛ زنگ خطری که اردستان گوش شنوایی برای آن نیست

سالمندی زنگ خطری که در اردستان گوش شنوایی برای آن نیست در حالی که سالمندان نیازمند توجه و مراقبت بیش از پیش هستند.