وی افزود: آموزش و پرورش زمانی می تواند موفق باشد که از پتانسیل نیروی انسانی خود بهترین استفاده را در چرخه مدیریتی داشته باشد.

مدیر آموزش و پرورش اردستان گفت: در موضوع هنرستانهای فنی حرفه ای باید از افرادی که دارای مدارک رشته های فنی و حرفه ای هستند به عنوان مدیر استفاده شود.

مومنیان با بیان اینکه آموزش و پرورش اردستان با کمبود نیروی انسانی مواجه است، افزود: در بعضی از مدارس هنوز دبیر ریاضی مصوب نداریم.

مدیر آموزش و پرورش اردستان بیان داشت: با توجه به اینکه از پتانسیل خیران به خوبی استفاده می شود توانستیم در روستاها شاهد تحولهای خوبی در مدارس باشیم.

وی تصریح کرد: با پیگیری مسئولان شهرستانی توانسته ایم مجوز بیش از دو میلیارد ریال تجهیزات را برای مدارس اردستان بگیریم که بر این اساس مبلغ هفت میلیارد ریال از اعتبارات ملی برای تکمیل پروژه مدرسه زینب بیگم هزینه شد و اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد ریال هم از تملک دارایی برای مدارس اردستان و زواره در نظر گرفته شده است.
مومنیان تاکید کرد: آموزش و پرورش اردستان توانسته مرکز مشاوره رفتاری و تحصیلی را راه اندازی کند و مرکز اختلالات را فعال کند تا دانش آموزان ابتدایی در این خصوص مورد سنجش قرار بگیرند.

مدیر آموزش و پرورش اردستان تاکید کرد: با پیگیری های انجام شده  شورای امر به معروف و نهی از منکر  را در مدارس اردستان احیاء کردیم.